18%
تخفیف

حفاظت شده: مستر کلاس آموزش رقص باله میستی کاپلند

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

99,000 تومان
18%
تخفیف

مستر کلاس آموزش صخره نوردی از الکس هانالد و تامی کلدول

الکس هانولد و تامی کالدول ستارگان Free Solo و  The Dawn Wall درس‌هایی از بیش از 60 سال تجربه ترکیبی صخره‌نوردی را آموزش می‌دهند.

99,000 تومان
18%
تخفیف

مسترکلاس آموزش تنیس از سرنا ویلیامز

ناتالی پرتمن، بازیگر برنده اسکار، شما را به درون روند بازیگری خود میبرد تا مهارت‌های خود را با شما به اشتراک بگذارد و به شما یاد می‌دهد که چگونه برای فیلم بعدی نقشی دست و پا کنید.

99,000 تومان